Z jakimi dokumentami po „mieszkanie dla młodych”?

Dla każdego młodego człowieka kupno mieszkania to duże wyzwanie. Od stycznia 2014 roku każdy kupujący swoje pierwsze mieszkanie może liczyć na pomoc państwa w ramach programu „Mieszkanie dla młodych”. Ta pomoc polega przede wszystkim na dofinansowaniu wkładu własnego. W rodzinach, w których pojawia się trzecie dziecko można ubiegać się o dodatkowo o pomoc we wcześniejszej spłacie części kapitału kredytu. Ponadto osoby które po raz pierwszy budują swoją mieszkanie, lokal czy domek jednorodzinny mogą na nowych zasadach skorzystać z tak zwanego częściowego zwrotu podatku VAT na materiały budowlane.

Jakie warunki należy spełnić by ubiegać się o dofinansowanie?

 • nie można posiadać innego mieszkania (także w przeszłości)
 • wiek do 35 lat (w przypadku małżeństw decyduje wiek młodszego małżonka)
 • zakup na rynku pierwotnym lokalu mieszkalnego do 75 m2 lub domu jednorodzinnego do 100 m2, albo odpowiednio do 85m2 i 110 m2 – jeżeli nabywca wychowuje min. 3 dzieci
 • zaciągnięty kredyt na co najmniej 50% ceny mieszkania, na co najmniej 15 lat
 • cena mieszkania nie może przekroczyć wskaźnika określonego dla danej lokalizacji

Na jakie dofinansowanie można liczyć?

b

 • dopłata do 50 m2 (nie więcej niż powierzchnia kupowanego mieszkania)
 • 10% dopłaty do wkładu własnego dla osób samotnych i małżeństw bez dzieci
 • 15% dopłaty do wkładu własnego dla osób i małżeństw wychowujących co najmniej jedno dziecko
 • dodatkowe 5% na wcześniejszą przedterminową spłatę części kapitału kredytu dla osób, którym w ciągu 5 lat od dnia zakupu mieszkania urodzi się lub zostanie przysposobione trzecie (lub kolejne) wychowywane dziecko
 • dopłata liczona w odniesieniu do wskaźnika określonego dla danej lokalizacji (szczegóły patrz: „Pytania i odpowiedzi”)

 Jak wygląda procedura ubiegania się o dofinansowanie wkładu własnego?

Na początek oświadczenie

Ważnym dokumentem jest oświadczenie o nieposiadaniu na własność nieruchomości mieszkalnej. Tak jak wspomniane zostało powyżej, ubiegając się o dofinansowanie nie możemy być właścicielem innego mieszkania, ani teraz ani w przeszłości. Dom jednorodzinny, mieszkanie, a nawet współwłasność budynku, w którym jest choć jeden lokal mieszkalny wykluczają nas z programu. Oświadczenie musi być ważne na dzień zawarcia umowy kupna danej nieruchomości. Do dokumentacji kredytowej należy także dołączyć oświadczenie, o tym, że mieszkanie ma służyć zaspokojeniu własnych potrzeb mieszkaniowych.

Zobowiązanie

Powinniśmy pamiętać również o naszych zobowiązaniach. Jeżeli wynajmujemy mieszkanie, posiadamy spółdzielcze czy lokatorskie prawo do lokalu zobowiązani jesteśmy do rozwiązania umowy najmu lub zrzeczenia się prawa do lokalu mieszkalnego. Mieszkanie powinniśmy zwolnić w przeciągu sześciu miesięcy od dnia zawarcia umowy kupna mieszkania. Osoby te muszą złożyć pisemne zobowiązanie, że tak właśnie uczynią.

c

Akt urodzenia i informacja o mieszkaniu

Nie zawsze wyżej wymienione dokumenty będą wystarczające. Jeśli ubiegamy się o dopłatę w wysokości 10-15 procent, powinniśmy  przedstawić odpisy aktu urodzenia dzieci. W celu ich otrzymania należy złożyć wniosek w urzędzie miasta lub gminy. Pamiętajmy, że czas oczekiwania może wynosić MIESIĄC, a opłata – kilkadziesiąt złotych. Nie zostawiajmy tego obowiązku na ostatnią chwilę.

Wewnętrzne wymagania banków

Warto również dodać, że oprócz dokumentów koniecznych w ubieganiu się o dofinansowanie w ramach programu Mieszkanie dla młodych, do banku należy złożyć również te, wymagane zazwyczaj przez instytucje finansowe przy zaciąganiu kredytu. Będzie to:

 • wyciąg z KRS,
 • zaświadczenie o zarobkach,
 • odpis z księgi wieczystej lub inny dokument świadczący o tym, że mieszkanie zostało oddane do użytkowania.

Każdy bank ma własne wymagania. Dlatego też warto dowiedzieć się wszystkiego wcześniej, tak aby cała procedura przebiegła pomyślnie i szybko.

Dodaj komentarz

Identyfikator *
E-mail *
Witryna internetowa